Bliv medlem af venneforeningen

Kontingentet er, på generalforsamlingen 18. september 2019, fastsat til 50,- kr. pr. år

Beløbet kan indbetales på konto nr. 7840 - 0001480906 i Jyske Bank.

Medlemskabet er først gældende, når kontingentet er betalt

Indmeldelsesblanketten sendes via mailadressen kjellerup-friplejehjem@diakon.dk 

Hent indmeldelsesblanketten her