Generelt om Venneforeningen

Støtteforeningen hedder Kjellerup Friplejehjems Venner

Foreningen formål er:

  • at være en støtte for beboere, personale og ledelse på Kjellerup Friplejehjem
  • at afholde og være behjælpelig ved arrangementer på friplejehjemmet
  • at støtte de frivillige og deres aktiviteter
  • at indsamle midler til formål, der kan bidrage til at lette og forskønne tilværelsen for beboerne
  • at medvirke til, at friplejehjemmets værdier mærkes i hverdagen

Vedtægter for Kjellerup Friplejehjems Venner