Tilsynsrapport fra embedslægen

Den 23. oktober 2017 havde vi besøg af embedslægen - styrelsen for patientsikkerhed.

Tilsynsrapporten kan læses her      Tilsynsrapport 23-10-2017

Arbejdstilsynet på besøg

Kjellerup Friplejehjem havde den 24. marts 2017 besøg af arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer.

 Læs besøgsrapporten                      Grøn Smiley

Tilsynet på besøg

Kjellerup Friplejehjem havde den 8. oktober 2018 seneste besøg af tilsynet.

Tilsynet kommer på vegne af Silkeborg Kommune, som har pligt til at føre tilsyn med løsningen af opgaverne i plejeboligerne.

Generelt er formålet med tilsynet at påse, at vi efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

 Læs tilsynsrapporten