Fælles afsæt for alle ansatte på Kjellerup Friplejehjem

Kjellerup Friplejehjem er et hjem, hvor vi betyder noget for hinanden, og hvor du er og føler dig velkommen og har lyst til at være, både som beboer, pårørende, gæst, frivillig og personale. 

Her bidrager vi til at livet leves, til at alle føler sig godt tilpas, og til en måde at være sammen på, der giver glæde for os alle. Du skal have lyst til og kunne rumme at tilbringe din arbejdstid sammen med både beboere, pårørende, frivillige og kollegaer. Du skal med din faglighed og personlighed bidrage til liv og stjernestunder. 

Du skal kunne arbejde med Danske Diakonhjems kristne menneskesyn som afsæt, og være med til at værdigrundlaget kan mærkes i vores hverdag.

Værdigrundlaget indebærer, at vi: 

 • betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt
 • styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd
 • respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis
 • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg
 • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere

Det betyder, at du skal:

 • Holde af at være sammen med ældre mennesker og kan arbejde med udgangspunkt i beboerens liv og livshistorie
 • Have lyst til, at tage aktiv del i den totale opgaveløsning ikke kun båret af din faglighed, men også båret af stor fleksibilitet og engagement
 • Udvise imødekommenhed, høflighed, interesse for, og evne til at se beboere, pårørende, kolleger og gæster som de mennesker de er
 • Tale til og med, beboere og kolleger. Udvise sproglig respekt og omsorg
 • Samarbejde med andre om at skabe fællesskab, gensidig tillid og hjemlighed
 • Bidrage til arbejdsglæde og trivsel med humor, positiv indstilling og engagement
 • Udvise omsorg for andre
 • Bidrage til at plejehjemmet ser godt ud og at her dufter godt
 • Overholde lovgivning, retningslinjer og bidrage med videndeling og oplæring
 • Bidrage med høj faglighed indenfor dit fagområde