Bliv frivillig

Som frivillig er du med til at gøre en forskel i et medmenneskes liv og dagligdag, og du bidrager til at bringe verden udenfor ind på hjemmet.

Hjemmets overordnede mål er, at yde pleje og omsorg til husets beboere ud fra den enkeltes opfattelse af kvalitet i livet.

Som frivillig kommer du til et hjem, hvor en stab af professionelle tager god og kærlig hånd om beboerne – men hvor du som frivillig kan yde en værdifuld praktisk indsats, der gør hverdagen både lettere og sjovere for den enkelte.

Det er kendetegnende for Kjellerup Friplejehjems frivillige, at de:

 • har interesse i og overskud til at yde noget for andre mennesker
 • udviser respekt og ansvarlighed overfor hjemmets beboere og opgaver
 • optræder venligt og imødekommende
 • kan fokusere på andres behov og nedtone egne
 • har tid og er nærværende

Som frivillig har du mulighed for at byde ind på forskellige opgaver så som:

 • hjælp ved gudstjeneste
 • gåture/picnic
 • gymnastik/dans
 • nørkleklub
 • musik/sang
 • bankospil
 • hjælpe ved arrangementer og ture ud af huset
 • slyngelstue/værksted
 • haveliv – planter - orangeri
 • højskoleeftermiddage 

og meget, meget mere. Du er mere end velkommen til selv at fremlægge nye ideer.

Der er nogle ting du som frivillig skal være opmærksom på:

 • du har tavshedspligt i forhold til de beboer- eller personalerelaterede oplysninger, du måtte få i kraft af din position som frivillig. Dette gælder også efter aftalens ophør.
 • du må ikke modtage personlige gaver eller forvalte pengesager for hjemmets beboere
 • frivillige udfører ikke plejeopgaver
 • eventuelle skader skal dækkes af din egen forsikring
 • du kan blive bedt om at fremvise straffeattest

Hvad får du ud af at være frivillig hos os?

 • først og fremmet glæden ved at hjælpe andre
 • du bliver en del af et hjem, der påskønner din frivillige indsats
 • en årlig ”Frivilligdag”